Advocaat

MR ILYAS AZARKAN

Mr. Ilyas Azarkan studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en liep tijdens zijn studie stage bij Kneppelhout & Korthals Advocaten te Rotterdam. Voordat mr. Ilyas Azarkan in dienst trad werkte hij onder meer als griffier bij de Rechtbank Middelburg, thans de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Voor mr. Ilyas Azarkan staan de belangen van zijn cliënten centraal. Hij heeft grondige kennis van het strafrecht, bovendien weet hij door zijn kritische opstelling het optreden van de politie en het openbaar ministerie te controleren. Zijn aanpak kenmerkt zich door juridisch onderbouwing, creativiteit en overtuiging.

Geheimhouding

Mr. I. Azarkan heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht en een wettelijk verschoningsrecht. Dit betekent dat hij verplicht is –ook als getuige in een rechtszaak- te zwijgen over de zaken die aan hem door cliënten zijn toevertrouwd, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven om hierover te verklaren. In de Gedragsregels voor Advocaten staat het volgende vermeld: De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen. Indien u verdere vragen heeft over de geheimhoudingsplicht kunt u daarvoor contact opnemen met een van onze advocaten.

Neem contact met ons op

ADVOCAAT

Mr. Ilyas Azarkan

POSTADRES

AZK Advocaat
Burgemeester Prinsensingel 89E
4701HL Roosendaal