Rechtsgebied

Mr. I. Azarkan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Ilyas Azarkan houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken. Hierdoor is hij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van het strafrecht.

Van politierechterzaken tot megazaken met meerdere verdachten, van zaken bij de rechtbank tot in hoger beroep bij het gerechtshof. Mr. Ilyas Azarkan beschikt over specialistische kennis op het gebied van jeugdstrafrecht, financieel-economisch strafrecht, uitlevering, overlevering en WOTS / WETS, verkeersstrafrecht en de Opiumwet. Mr. Ilyas Azarkan treedt door heel het land op.

Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht komt er ontzettend veel op u af. Dat geldt eens te meer wanneer u vast komt te zitten. Behalve de juridische kant van de zaak, staat advocaat Ilyas Azarkan voor u klaar bij alles wat daarbij op uw weg komt. Mr. Ilyas Azarkan overlegt regelmatig met u over hoe hij u kan bijstaan en over de koers van uw verdediging. Uiteindelijk gaat het om u, en om uw zaak die met alle beschikbare middelen tot een zo goed mogelijk einde moet worden gebracht.

Heeft u vragen over bijstand in een strafzaak? Neem dan gerust contact op met advocaat Ilyas Azarkan voor een vrijblijvend advies. Daar hoeft u niet voor te betalen. Pas wanneer u overtuigd bent, worden er afspraken gemaakt over de financiën. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, staat hij u ook op die basis bij.

Tarieven

AZK kent een aantal methoden
om de kosten van haar werkzaamheden
in rekening te brengen.

Pro deo
Particulieren die daarvoor krachtens de wettelijke regeling in aanmerking komen, staan zij bij op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp, ook wel aangeduid met de termen “op toevoeging” of “pro deo”. Cliënten die net buiten deze regelgeving vallen kunnen verzoeken om een aangepast tarief.

Uurtarief
Wanneer u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zullen de voor U verrichte werkzaamheden op basis van een uurtarief worden verricht. Momenteel bedraagt dit tarief € 295,- per uur, vermeerderd met 21% b.t.w. Voor te verrichten werkzaamheden wordt in de regel een voorschot verlangd.