Strafrecht

Wat moet u weten als verdachte?

Als u als verdachte bent aangemerkt of bent aangehouden dan heeft u bepaalde rechten.

 • U heeft bijvoorbeeld consultatierecht. Dit houdt in dat u vóórdat de politie vragen aan u wil stellen recht hebt op advies van een raadsman/advocaat.
 • U heeft bijvoorbeeld zwijgrecht. Dit houdt in dat u niet verplicht bent om antwoord te geven op de vragen die de politie aan u stelt. Dit komt voort uit het Nemo Tenetur-beginsel.
 • AZK heeft de specialistische kennis om u hierbij te adviseren en bijstand te verlenen. De advocaat weet precies hoe de strafprocedure van begin tot eind kan verlopen en kan u duidelijkheid geven over de rechten die u tijdens dit proces heeft.

  Dit is vooral belangrijk als het ernstige strafbare feiten betreft.

  Het is van belang dat u zich bewust bent van uw rechten. Daarom is het van belang dat u zo snel mogelijk, dat wil zeggen vóór het allereerste verhoor, contact opneemt of laat opnemen met een advocaat. Belangrijk: gebruik altijd uw zwijgrecht als u nog geen advocaat heeft kunnen raadplegen.

  Geef bij de politie duidelijk aan dat u een advocaat wenst. Vanaf dat moment zal u er niet meer alleen voor staan.

  Aanhouding:
  Volgens de wet is er sprake van een verdachte als er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Als hiervan sprake is dan kan de politie overgaan tot uw aanhouding.

  Politieverhoor:
  Als u bent aangehouden dan mag u zes uren worden opgehouden voor verhoor. Hierbij tellen de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet mee. Dit betekent dus dat u in totaal vijftien uren voor politieverhoor opgehouden kan worden.

  Inverzekeringstelling:
  Indien het nodig is voor het onderzoek dan kan de (hulp)officier van justitie besluiten dat u langer dan de zes respectievelijk vijftien uren vast blijft zitten. Dit heet inverzekeringstelling. Dit mag maximaal drie dagen duren. Hierna kan de officier van justitie besluiten dat u voorgeleid zal worden bij de rechter-commissaris (voor de voorlopige hechtenis).

  Inverzekeringstelling met verlenging:
  Bij uitzondering kan de termijn van inverzekeringstelling eenmaal met drie dagen worden verlengd. Echter, u dient in dit geval wel binnen maximaal drie dagen en vijftien uren voor de rechter-commissaris te komen voor minimaal de rechtmatigheidstoets van de inverzekeringstelling. Als de inverzekeringstelling door de rechter-commissaris rechtmatig wordt geoordeeld dan kan officier van justitie vervolgens besluiten dat u alsnog zal worden voorgeleid voor de rechter-commissaris (voor de voorlopige hechtenis).

  Voorlopige hechtenis:
  Indien de officier van justitie u niet zal voorgeleiden voor de rechter-commissaris zal u uiterlijk bij afloop van inverzekeringstelling in vrijheid gesteld worden. Mogelijk ontvangt u hierna nog wel een dagvaarding. Dit kan direct bij vrijlating gebeuren (in persoon op het bureau) maar kan ook een periode na de vrijlating gebeuren (per post bij u thuis). Neem in deze gevallen direct contact op met Mr. I. Azarkan Strafrecht Advocaat.

  Indien de officier van justitie zal besluiten om u voor te geleiden dan zal uw inbewaringstelling gevorderd worden. U en uw advocaat zullen hierbij in de gelegenheid gesteld worden om een standpunt kenbaar te maken hierover. Indien u een advocaat heeft dan zal deze hierbij aanwezig zijn om u te verdedigen.

  Rechter-commissaris:
  De rechter-commissaris kan besluiten tot uw inbewaringstelling. De maximale duur hiervan is veertien dagen. Hierna kan de officier van justitie uw gevangenhouding vorderen. In dit geval dient u voor de raadkamer te verschijnen.

  Raadkamer:
  De raadkamer kan besluiten tot uw gevangenhouding. De maximale duur hiervan is negentig dagen.

  Tijdens alle fasen van het voorarrest en de voorlopige hechtenis kan u in vrijheid worden gesteld. Dit kan doormiddel van opheffing of schorsing van de detentie. AZK Strafrecht Advocaat kan u hierover informeren en dit bepleiten op de rechtbank.

  “Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”